Niepełnosprawność nie wyklucza aktywnego życia i samodzielności. Dlatego postanowiliśmy pracować na rzecz osób z niepełnosprawnościami i tak powstała w lipcu 2021 roku Fundacja „Przywracamy Mobilność”. Nasz główny cel stawia na dynamikę zmian w obszarze aktywizacji i samodzielności naszych podopiecznych. Aby spełnić te kryteria, nasze zadania skupiają się wokół wszelkich działań pomocowych, takich jak: szukanie źródeł dofinansowania do specjalistycznego sprzętu (aktywne wózki, protezy); uczestnictwo w projektach czy programach mających na celu szeroko pojęte wsparcie itp.

Bywa tak, że bariery i ograniczenia są tylko w naszych głowach.

Pragniemy również docierać do osób mniej aktywnych, będących w nagłych sytuacjach losowych, które są zmuszone mierzyć się z nowo zastałą rzeczywistością osoby z niepełnosprawnościami. To ważne, by na początku zetknęły się z profesjonalną pomocą i były zmotywowane do działania rzecz samego siebie.

Naszą największą satysfakcją jest uśmiech naszych podopiecznych i ich życiowe sukcesy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *