„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz.” 

autor nieznany

Historia Fundacji

Niepełnosprawność nie wyklucza aktywnego życia i samodzielności. Dlatego postanowiliśmy pracować na rzecz osób z niepełnosprawnościami i tak powstała w maju 2021 roku Fundacja „Przywracamy Mobilność”. Nasz główny cel stawia na dynamikę zmian w obszarze aktywizacji i samodzielności naszych podopiecznych. Aby spełnić te kryteria, nasze zadania skupiają się wokół wszelkich działań pomocowych, takich jak: szukanie źródeł dofinansowania do specjalistycznego sprzętu (aktywne wózki, protezy); uczestnictwo w projektach czy programach mających na celu szeroko pojęte wsparcie itp.

Bywa tak, że bariery i ograniczenia są tylko w naszych głowach.

Pragniemy również docierać do osób mniej aktywnych, będących w nagłych sytuacjach losowych, które są zmuszone mierzyć się z nowo zastałą rzeczywistością osoby z niepełnosprawnościami. To ważne, by na początku zetknęły się z profesjonalną pomocą i były zmotywowane do działania rzecz samego siebie.

Naszą największą satysfakcją jest uśmiech naszych podopiecznych i ich życiowe sukcesy.

Nasza misja

Aktywizacja

Fundacja „Przywracamy mobilność” skupia się również na tym, aby zatroszczyć się o samopoczucie i pewność siebie osób z niepełnosprawnościami. Pragniemy zapewnić naszym podopiecznym opiekę doskonałych specjalistów, którzy pomogą im zaktywizować się i zdynamizować życie. Prowadzimy również spotkania grupy wsparcia, w trakcie której osoby z niepełnosprawnością mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami. Będziemy również organizować różnego typu imprezy integracyjne, które stanowią dla naszych podopiecznych doskonałą okazją do integracji.

Wsparcie poprzez mobilizację

Jako fundacja dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o szeroko rozumianą mobilizację osób z niepełnosprawnościami. Chcielibyśmy, aby dzięki naszemu wsparciu podopieczni fundacji nabrali pewności siebie i uwierzyli, że mimo pewnych ograniczeń wciąż mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, pracować zawodowo, uprawiać sporty, podróżować i realizować swoje pasje. Nasza fundacja dba o to, aby osoby z niepełnosprawnościami otrzymywały wartościową pomoc na każdym etapie. Niepełnosprawność nie oznacza bowiem rezygnacji z pełni życia.

Pomoc rzeczowa

Zapewniamy swoim podopiecznym pomoc rzeczową oraz wsparcie w zakupie artykułów rehabilitacyjnych i medycznych. Jesteśmy przekonani, że dobrej jakości wózki inwalidzkie, wózki elektryczne i aktywne, a także w pełni sprawny i nowoczesny sprzęt ortopedyczny mogą znacząco przyspieszyć aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Dzięki takim akcesoriom ułatwiamy im funkcjonowanie w infrastrukturze społecznej.

Niwelowanie barier

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mierzą się również z szeregiem barier i przeszkód, zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych. Trudności w poruszaniu się, ciągłe napotykanie na bariery architektoniczne, brak odpowiedniego sprzętu medycznego i ortopedycznego, to tylko niektóre z problemów, z którymi na co dzień muszą radzić sobie osoby z niepełnosprawnościami.  A przecież aktywność i samodzielność to priorytetowe potrzeby każdego człowieka. Tak więc niwelowanie barier jest wiodącym tematem w naszej działalności. 

Dofinansowania

Aktywnie poszukujemy dostępnych źródeł finansowania, które mają za zadanie ułatwić zrealizowanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponieważ refundacja i własne zasoby finansowe to często za mało. Dzięki takim źródłom finansowym możemy zaopatrzyć osoby z niepełnosprawnościami w sprzęty i akcesoria, które ułatwiają im codzienne funkcjonowanie i realnie poprawiają ich mobilność. Z naszą pomocą mogą pozwolić sobie na zakup nowoczesnych protez kończyn dopasowanych do swoich potrzeb oraz wózków elektrycznych, czy też aktywnych wózków inwalidzkich.

Projekty

Tworzymy i uczestniczymy w projektach pomocowych realizowanych ze środków budżetowych, jak również staramy się zainteresować i pozyskać do nich sponsorów. Dzięki wsparciu z darowizn, wpłat regularnych, możemy poszerzać zakres naszych projektów. Głównym celem projektów jest modyfikacja przestrzeni społecznej, aby codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami było po prostu łatwiejsze. Zakres naszych projektów określamy w oparciu o badanie potrzeb naszych podopiecznych. To oni wiedzą najlepiej w jakim obszarze należy im pomóc.

Zarząd Fundacji

Wierzymy, że celowe działanie zmienia coś więcej, niż tylko zewnętrzne okoliczności.

Pracujemy dla Was pro bono.

Paweł Tupalski

Prezes Fundacji

„Każdy ma coś, co może ofiarować drugiemu człowiekowi. Wystarczy otworzyć się, zacząć słuchać i co najważniejsze działać.”

Monika Szawłowska

Przewodniczący Rady Fundacji

„Kieruję się dewizą < szczęście, to moja decyzja>. Tylko od nas zależy jak poprowadzimy swoje życie.”

Nasz Zespół

Bez naszego zaplecza czyli zespołu fundacji nie moglibyśmy działać. Wsparcie jakie dostajemy od niego jest nieocenione. To szereg ludzi, którzy na co dzień pracują w różnych zawodach: medycznych oraz specjaliści z różnych dziedzin. Pomagają nam, doradzają i motywują. 

Fundacja „Przywracamy Mobilność”

ul. Ryska 1 E, 15-008 Białystok

tel. 500 600 996

fundacja@przywracamymobilnosc.pl

NIP: 9662149987

REGON: 388871850

KRS: 0000899476

Copyright ©  2024 Fundacja "Przywracamy Mobilność"